مهـندسين مشاور زمین ساخت آزما با هدف ايـجاد مجـموعه‌اي از مـتخصصين در زمينه‌هاي مختلف مهندسي و به منظور ارتـقاي كيفيت فني و مهندسي پروژههاي عمراني و صنعتي کشـور در سال ۱۳۸۶ وارد عرصـه فعـالـيت هاي مهندسي شد .

اين شرکت در امور مطالعات، طراحي، نظارت بر اجرا، و مديـريت پـروژه‌هاي مختلف عمراني آماده فعاليت بوده و با اسـتفاده از علم و تجربه متخـصصين و مـهندسين خود، بـه ارائه خدمات فني و مهندسي پروژه‌هاي مختلف مي پردازد .

موضوع فعالیت شرکت شامل مدیریت و مشارکت در گروه های طرح، تدارک و ساخت و ارائه خدمات مهندسی مشاور شامل مطالعات مرحله اول (توجیه فنی و اقتصادی و طراحی پایه ) و مرحله دوم (طراحی جزئیات و تهیه مدارک مربوطه طراحی و اسناد مناقصه) و مرحله سوم (نظارت عالیه) و نظارت کارگاهی برای ساخت نصب و راه اندازی در زمینه های ذیل می باشد.

الف) مطالعات ژئوتکنیک و عملیات حفاری صحرایی ( شامل انواع روشهای حفاری و تستهای برجا ، خدمات مشاوره ژئوتکنیک مانند تجزیه و تحلیل داده های خاک و طراحی شالوده ها، شمع ها، سازه های نگهبان و  دیوارهای حائل، ارزیابی پتانسیل روانگرایی،تثبیت خاک، بهسازی زمین، ارزیابی و تحلیل لغزش و رانش ، بهینه سازی سیستم فونداسیونها)

ب) مقاومت مصالح : شامل ارائه انواع طرح اختلاط بتن ، آسفالت ، کنترل کیفی مصالح و مواد ، آزمونهای مربوط به فولاد و ورق ( شامل : کشش ، خمشش ، کشش پس از خم و باز خم ، انواع وصله های مکانیکی ، پیچ و مهره و واشر و ……) مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا و ایران

ج) بازرسی فنی جوش و آزمونهای غیر مخرب سازه های فلزی ( شامل انواع آزمایشها و بازرسی های جوش و ورقهای فولادی ، پیچ و مهره و بولت ، کنترل ابعادی ، ضخامت ، رنگ و سند بلاست   ) .

د) آزمونهای آزمایشگاهی و صحرایی ( راه اندازی آزمایشگاه های محلی جهت کنترل مصالح خاک، بتن، سنگدانه و آسفالت)

ه) خدمات مربوط به طراحی و پایدارسازی گود و ترانشه های خاکی و سنگی ( شامل بررسی شیب پایداری ، ارائه بهینه طرح پایدار سازی  ، نظارت عالیه و کارگاهی و …….)

و) خدمات مهندسی معدن ( شامل خدمات مشاوره امکان سنجی، پی جویی و پتانسیل مواد معدنی، بررسی ، تحقیق و برنامه ریزی اکتشاف، تهیه طرح های اکتشافی و انجام مطالعات اکتشافی، تهیه نقشه های زمین شناسی معدنی با مقیاس های مختلف و مدیریت طرح های اکتشاف معادن)

ز) خدمات زمین شناسی عمومی و مهندسی( شامل خدمات مشاوره زمین شناسی مانندتهیه نقشه ها وپروفیل های زمین شناسی عمومی و زمین شناسی مهندسی برای پروژهای سد، تونل،پل ،پهنه بندی و پتانسیل زمین لغزش ها و محاسبات مربوط ، انجام مطالعات مسیریابی و زمین شناسی مهندسی در پروژهای خطی از قبیل خطوط لوله نفت،گاز و آب و همچنین خطوط انتقال نیرو و تهیه پلان – پروفیلهای طولی و عرضی)

ح) خدمات مربوط به لزه خیزی ، طیف ویژه ساختگاه و مقاوم سازی( شامل انجام مطالعات ارزیابی لرزه ای و تهیه گزارش های لرزه خیزی و طیف های طرح  برای ساختگاه انـجام آزمـایشهـای ژئوالـکتریک ولرزه نگـاری سطحی و درون چـاهی جهت تعیین پـارامترهای ژئوتکنیکی خـاک و سنگ ، خدمات جنبی مطالعات مقاوم سازی)

شايان ذكر است كه این شرکت دارای رتبه های تخصصی به شرح زیر می باشد:

  • تخصص ژئوتکنیک : پایه یک از سازمان برنامه و بودجه کشور
  • صلاحیت ژئوتکنیک : پایه یک از وزارت راه و شهرسازی
FA