موضوع پروژه:  تأمین مالی ـ طرح ـ تهیه و تدارک مصالح، تجهیزات، ماشین آلات ـ  ساخت تقاطع غیر همسطح بلوار ماهان-آزادی به صورت E.P.C

هدف پروژه:  احداث زیرگذر تقاطع بلوار ماهان- خیابان آزادی با سه خط عبور و سرعت طرح حداقل ۷۰ کیلومتر بر ساعت در هر سمت ، به طول کلی ۴۵۰ متر با رمپهای ورودی و خروجی

نوع سازه : سازه فولادی – بتنی با دهانه میانی حداقل ۵۰ متر

موقعیت جغرافیایی: کرج – تقاطع بلوار ماهان خیابان آزادی
وضعیت پروژه:  اتمام عملیات صحرایی ژئوتکنیک، مطالعات مکانیک خاک و زمین شناسی عمومی پروژه .

گروه مشارکت : توسعه و سرمایه گذاری عمران ایثار سبلان – مهندسین مشاور  اردام  – مهندسین مشاور زمین ساخت آزما

FA