موضوع پروژه : عملیات طراحی ، تامین و احداث افزایش خطوط راه آهن تهران –پرند قطعه اول  (EPC)

پروژه دوخطه کردن راه آهن محور تهران ـ پرند از جمله پروژه های راه آهن جمهوری اسلامی ایران با هدف افزایش بار محوری تا ۳۰ تن و بهبود بخشیدن به سرعت حمل و نقل ریلی مسیر تا سرعت ۱۶۰ کیلومتر در ساعت، در حال اجرا می‌باشد. موضوع پروژه طبق موافقت نامه عبارت است از عملیات طراحی و احداث خط دوم قطعه دوم راه آهن (زیرسازی، پل سازی و روسازی) از سوزن خروجی ایستگاه تهران تا سوزن خروجی ایستگاه جدید الاحداث پرند میباشد.

 اهداف طرح

 • احداث خط دوم راه آهن (زیر سازی،پل سازی و روسازی و تبدیل تمامی تقاطعات همسطح موجود به تقاطع غیر همسطح)در کنارخطوط موجود با رعایت کلیه نکات ایمنی
 • روسازی خط دوم شامل نصب ریل و متعلقات مربوطه و انجام جوشکاری و نصب علایم خطی مربوطه
 • افزایش ظرفیت سیر و حرکت
 • افزایش سرعت سیر و حرکت
 • افزایش بازدهی حمل و نقل ریلی در منطقه و کشور و به تبع آن بالا رفتن ضریب تاثیر آن در شاخص های حمل و نقل
 • اصلاح محوطه ایستگاه های موجود مطابق با طرح توسعه آتی مشخص شده در نقشه های مصوب کمیته ایستگاه ها
 • عملیات زیر سازی و رو سازی توسعه ایستگاه ها مطابق با طرح توسعه آتی مشخص شده در نقشه های مصوب کمیته فنی ایستگاه ها همراه با اجرای سکوهای باری و مسافرتی و یا راهروهای زیر زمینی
 • اصلاح قوس های خط موجود بر اساس سرعت طرح خط جدید
 • افزایش ظرفیت انتقال دیتا از طریق فیبر نوری راه آهن در کریدور ارتباطات کشور
 • این پروژه شامل حفر گمانه اکتشافی به تعداد ۶۰ گمانه ماشینی و ۳۰ گمانه و چاهک دستی به متراژ بالغ بر ۱۰۰۰ متر طول حفاری ژئوتکنیک ، انجام آزمایشهای سی بی آر در طول کل مسیر راه آهن ، در طول پروژه ۲۰ کیلومتر جهت شناسایی شرایط زیرسطحی و انجام آزمایشهای مخرب و غیرمخرب جهت ارزیابی وضعیت خاک محل تقاطعها و مسیر راه آهن از تهران تا سوزن خروجی ایستگاه اسلامشهر می باشد .
 • گروه طرح و ساخت EPC: مشارکت : تیراژ – مهندسین مشاور رهاب و مهندسین مشاور زمین ساخت آزما .