• خدمات آزمایشگاهی و کنترل کیفی مصالح ساختمانی ( شامل انواع آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی بر روی سیمان ، آزمایشهای مصالح ساختمانی از قبیل مقاومت فشاری و خمشی آجر ، موزاییک ، انواع آزمایشهای شیمیایی مصالح ، آزمایشهای مربوط به بتن تازه و بتن سخت شده ، و …..)
 • تهیه و ارائه طرح اختلاط بتن بر اساس آخرین استانداردهای روز دنیا
 • آزمونهای کشش ، خمش ، کشش پس از خم و باز خم آرماتور ، آزمونهای مربوط به پیچ و مهره و واشر و بولت ، و ورقهای فولای
 • انجام انواع آزمایشهای مربوط به قیر و آسفالت تازه
 • انواع آزمایشهای غیر مخرب بتن و فلزات و مصالح
 • انواع آزمایشهای مربوط به بتن و سنگدانه ها
 • نظارت بر کیفیت مصالح در کارگاههای ساختمانی
 • راه اندازی آزمایشگاه های محلی جهت کنترل مصالح خاک، بتن، سنگدانه و آسفالت
 • بازرسی جوش و انواع تسهای غیر مخرب سازه های فلزی شامل :
 • تست التراسیونیک یا ماوراء صوت Ultrasonic Test (UT)
 • تست ذرات مغناطیسی Magnetic Particle Test (MT)
 • تست مایعات نافذ Liquid Penetrant Test (PT)
 • تست رادیو گرافی صنعتی Radiographic Test (RT)-X Ray & Y Ray
 • تست بازرسی چشمی Visual Test (VT)
 • کنترل ضخامت رنگ و سند بلاست
 • کلیه خدمات مرتبط به آزمایشات مصالح و بازرسی جوش بر اساس نیاز کارفرما
FA